Tin tức

07/04/2016

Post Thumb

LÀM ĐỒ CHƠI VUI TỪ NẮP CHAI NHỰA

TT – Giờ “Bé vui học toán” của lớp lá, cô giáo ra bài “Các bé hãy xếp các con vật sao cho tương ứng với số đếm bên cạnh”. Lập tức, những đôi tay nhỏ nhắn nhanh nhẹn tìm con vật trong các rổ đồ chơi xếp vào bảng bài tập của mình theo con số tương ứng bên cạnh.

Back to Top